چگونه فرش خود را با بخارشوی بخارشور تمیز کنیم

چگونه فرش خود را با بخارشوی ( بخارشور) تمیز کنیم

1. برای تمیز کردن فرش با بخارشوی (بخارشور)، شما به دنبال بخارشوی می گردید که گرد و غبار فرش را پاک کند. از طرفی باید به اینکه دقت کنید که تمیز کردن با بخارشوی (بخارشور) باعث می شود که آب روی فرش شما بماند و این برای فرش مضرر است. پس در انتخاب بخارشوی خود نسبت به میزان خروجی بخار دقت کنید. به صورت ایده آل بخارشوی ها باید مقدار بخاری را ایجاد کنند که ظرف مدت 12 ساعت خشک شود. خیس ماندن بیش از حد فرش موجب ایجاد قارچ در فرش شده که این مسئله می تواند به فرش آسیب برساند.

 

. 2 زمانی را برای تمیز کردن فرش با بخارشوی انتخاب کنید که پس از آن فرش هرچه زودتر خشک شود. در صورتی که هوای بیرون خیلی شرجی است، تمیز کردن را به زمان بعد موکول کنید